Tin vui : Nữ sinh viên Khoa Cơ Khí ĐHBK đầu tiên của đại gia đình CK82

Sinh viên Nguyễn Lâm Tuyền – con gái rượu của bạn Nguyễn Tiến Hải – CK5 đã chính thức là Tân sinh viên Khoa Cơ Khí Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM nhân ngày khai trường 01/09/2012. Đại gia đình CK82 xin chung vui cùng cháu và gia đình. Để chúc mừng Quỹ Hội CK82 quyết định tài trợ học bổng toàn phần cho năm học đầu tiên. Chúc Cháu luôn cố gắng nổ lực học tập để có thể nhận học bổng các năm tiếp theo.

Ban tổ chức : Trần Thiên Phúc – Phan Hoàng Long

 

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập