Tin buồn

Phụ thân anh Tạ Minh Hoàng – CK5 đã thất lộc ngày 03/09/2012 nhầm ngày 18/03 năm Nhâm Thìn. Lễ động quan lúc 6g sáng ngày 7/9/2012. Linh cửu quàn tại tư gia, địa chỉ 194 Bãi Sậy, P.4, Q.6, Tp.HCM. Đại gia đình CK82 thành kính phân ưu cùng gia đình anh Tạ Minh Hoàng.

Trân trọng kính báo : Trần Thiên Phúc – Phan Hoàng Long

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập