Tin buồn

Cụ ông Nguyễn Đình Sang, sinh năm 1926, là thân sinh bạn Nguyễn Đình Văn – CK1 đã thất lộc vào ngày 24 tháng 8 năm 2012. Linh cửu được quàn tại Chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM. Lễ động quan lúc 6h30 sáng ngày 26/08/2012. Đại gia đình CK82 thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Nguyễn Đình Văn.

Thông báo – Trần Thiên Phúc, Phan Hoàng Long

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập