Tin buồn

Cụ ông Nguyễn Bá Triêm, là thân sinh bạn Nguyễn Bá Trường – CK1 đã thất lộc vào 8h20 ngày 18 tháng 7 năm 2012. Hiện cụ ông đã được quàn tại tư gia số 402/37 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM. Đại gia đình CK82 thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Nguyễn Bá Trường.

Các bạn không viếng được có thể liên lạc chia buồn cùng bạn Trường theo số phone 0903739787.

Ban liên lạc : Trần Thiên Phúc – Phan Hoàng Long

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập