Tin buồn

 

Cụ ông Mai Văn Ký, sinh năm 1930, là thân sinh bạn Mai Văn Phượng – CK2 đã thất lộc vào ngày 17 tháng 4 năm 2012. Hiện cụ ông đã được quàn tại tư gia ở Bình Dương. Đại gia đình CK82 thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Mai Văn Phượng.

Bạn Cao Mỹ Hà sẽ đại diện cho khóa CK82 đi viếng tang gia đình bạn Mai Văn Phượng. Các bạn ở xa không viếng được có thể liên lạc chia buồn cùng bạn Phượng theo số phone 0983.736403

Thông báo: Trần Thiên Phúc – Phan Hoàng Long

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập