Thân phụ bạn Trần Quốc Trạng (CK1) vừa qua đời

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, thân phụ bạn Trần Quốc Trạng (CK1) đã từ trần vào lúc 9 giờ sáng ngày 07/9/2006. Tang lễ được cử hành tại tư gia – Thị trấn huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Lễ động quan sẽ được tiến hành vào lúc 10 giờ sáng ngày 10/9/2006. Các bạn có thể thu xếp đến viếng tang hoặc điện thoại chia buồn với bạn Trang ở số 0913992365. Đại Gia Đình CK82 đã cử bạn Bùi Văn Thanh Minh (CK2) đại diện cho Hội mang vòng hoa đến viếng cụ ông.

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập