Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

Địa chỉ: Kios 1-5, 268 Lý Thường Kiệt, F. 14, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại: 3.8651664, 0903951022

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập