Công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ

Công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I, H. Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 84.064. 3921457

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập