Lời Tri Ân của Hội Cựu SVCK82 nhân dịp “Họp mặt truyền thống lần thứ 18”

Toàn thể cựu sinh viên CK82 trân trọng tri ân tấm lòng của Quý Thầy Lê Đăng Nguyên, Thầy Huỳnh Quang Thành, Thầy Nguyễn Nhựt, Thầy Nguyễn Hữu Lộc, Thầy Lê Nhứt Thống, Thầy Nguyễn Danh Sơn, Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn (Khoa Xây Dựng), Thầy Phạm Thành Quân (Khoa Hóa), Thầy Bùi Nguyên Hùng (Khoa QLCN), Anh Nguyễn Duy Phúc (Viện Vũ Khí), Anh Nguyễn Văn Bên (CK75), Anh Phan Phát Năng, Anh Doãn Khắc Hưng (CK80), Em Hồ Minh Trí, Em Lương Văn Minh, Em Nguyễn Long Hòa (CK85), Em Lê Thanh Chương, Em Lê Hữu Tâm (CK87), Bạn Lê Văn Cam, Bạn Nguyễn Đình Kim, Bạn Đặng Phong, Bạn Nguyễn Hoàng Thọ, Bạn Cao Mỹ Hà, Bạn Nguyễn Thanh Sơn, Bạn Huỳnh Quang Báu, Bạn Thái Vũ Lâm, Bạn Võ Quý, Bạn Mai Văn Phượng, Bạn Lê Văn Trung, Bạn Nguyễn Hồng Thái, Bạn Hoàng Cao Trí, Bạn Nguyễn Duy Nam, Bạn Hoàng Tăng Huy, Bạn Nguyễn Kim Hưng, Bạn Nguyễn Nhật Quang, Bạn Trần Mạnh Hùng, Bạn Phạm Duy Khánh, Bạn Vũ Tiến Việt, Bạn Nguyễn Minh, Bạn Bùi Văn Thanh Minh, Bạn Ngô Quốc Đại, Bạn Nguyễn Quốc Thanh Tùng, Bạn Nguyễn Tiến Hỷ, Bạn Hoàng Tăng Huy, Bạn Nguyễn Quang Ngọc, Bạn Nguyễn Văn Thảng, Bạn Ngô Văn Thịnh, Bạn Cao Trọng Chân, Bạn Phan Ngọc Nam, Bạn Nguyễn Trinh Dũng, Bạn Lê Hồng Hải, Bạn Nguyễn Ngọc An, Bạn Mạch Minh Quang, Bạn Mai Hữu Xuân, Bạn Bùi Văn Hùng, Bạn Nguyễn Quốc Hùng, Bạn Võ Thanh Phong, Bạn Nguyễn Mạnh Hùng, Bạn Trần Quốc Trạng, Bạn Nguyễn Văn Sớm, Bạn Lê Hoàng Chí, Bạn Lê Văn Sinh, Bạn Nguyễn Thế Phúc, Bạn Phạm Quốc Văn, Bạn Hoàng Trung Tín, Bạn Lê Trương, Bạn Hoàng Anh Dũng, Bạn Tạ Anh Tuấn, Bạn Nguyễn Hữu Phú, Bạn Đoàn Hữu Thành, Bạn Mai Hiền, Bạn Hồ Văn Roi, Bạn Phạm Ngọc Chỉ, Bạn Nguyễn Quốc Bảo, Bạn Ngô Văn Kỳ, Bạn La Văn Tờn, Bạn Nguyễn Bá Trường, Bạn Ngô Minh Trung, Bạn Trần Ngọc Phú, Bạn Phạm Văn Tài, Bạn Nguyễn Bửu Minh, Bạn Mai Nam Tiến, Bạn Đỗ Hữu Hào, Bạn Tạ Minh Hoàng, Bạn Nguyễn Hải Châu, Bạn Ngô Bá Trí, Bạn Nguyễn Công Hiếu, Bạn Tô Đông Phong… đã nhiệt tình ủng hộ và đồng hành cùng Quỹ Học Bổng CK82 trong những năm qua.

Thay mặt gia đình anh Bùi Xuân Trường đang chữa bệnh tai biến lần thứ 3, xin trân trọng cảm ơn Bạn Nguyễn Đình Kim, Bạn Nguyễn Minh, Bạn Lư Văn Dựng, Bạn Tô Quang Thanh, Bạn Võ Quý, Bạn Lê Văn Cam, Bạn Nguyễn Quốc Thanh Tùng, Bạn Huỳnh Quang Báu, Bạn Đào Vĩnh Phương, Bạn Nguyễn Văn Thảng, Bạn Thái Vũ Lâm, Bạn Trần Mạnh Hùng, Bạn Phan Hoàng Long và bạn bè gần xa… đã tới thăm, động viên và tích cực đóng góp Quỹ Tương thân Tương Ái nhằm giúp đỡ bạn bè vượt qua những khó khăn, bênh tật trong cuộc sống.

Ban liên lạc Hội Cựu SVCK82: Trần Thiên Phúc – Phan Hoàng Long

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập