Học bổng CK82 năm 1999-2000

Học bổng CK82 năm 1999-2000 "hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" được trao cho 10 bạn sinh viên sau đây: 1. Lê Trung Kiên - 29601502 2. Trần Quốc Hưng - 29600358 3. Lữ Thanh Long - 29604272 4. Trần Văn Sơn - 29602362 5. Trần Đức Huy - 29602121 6. Nguyễn Hồng Thiên - 29701425 7. Nguyễn Văn Lai - 29602348 8. Đặng Thành Trung - 29602274 9. Trần Văn Tiên - 29501816 10. Phạm Trung Thành - 2970138

Xem chi tiết >>

Học bổng CK82 năm 2000-2001

Học bổng CK82 năm 2000-2001 "hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" được trao cho 18 bạn sinh viên sau đây: 1. Bùi Trần Như Anh - 29700019 2. Cao Xuân Trường - 29701673 3. Phan Nhật Uyên - 29836804 4. Đặng Anh Duy - 29836140 5. Nguyễn Hoàng Minh - 29700875 6. Lê Quốc Phong - 29704378 7. Trần Văn Hưng - 29601455 8. Trương Văn Đông - 29703132 9. Hồ Minh Quân - 29703563 10. Phạm Trung Thành - 29701384 11. Nguyễn Ngọc Cường - ...

Xem chi tiết >>

Học bổng CK82 năm 2001-2002

Học bổng CK82 năm 2001-2002 "hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" được trao cho 19 bạn sinh viên sau đây: 1. Nguyễn Quốc Cường - 29900274 2. Nguyễn Văn Thạnh - 29801878 3. Lê Đặng Mỹ Trí - 29701587 4. Nguyễn Kim Tuấn Anh - 29800013 5. Phan Quang Trí - 29701594 6. Nguyễn Văn Đạt - 29800296 7. Huỳnh Quốc Việt - 29802421 8. Nguyễn Viết Tuấn - 29703805 9. Nguyễn Thanh Phước - 29703543 10. Huỳnh Văn Lành - 29703386 11. ...

Xem chi tiết >>

Học bổng CK82 năm 2002-2003

Học bổng CK82 năm 2002-2003 "hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" được trao cho 40 bạn sinh viên sau đây: 1. Nguyễn Quốc Cường - 29900274 2. Hà Văn Trường - 29902358 3. Trần Quốc Trọng - 29902313 4. Phạm Thanh Hùng - 29900877 5. Bùi Phạm Huy Cường - 29900244 6. Nguyễn Văn Duy Phúc - 20101970 7. Nguyễn Hùng Phong - 29801416 8. Nguyễn Hoài Vinh - 29902588 9. Đỗ Hữu Duy - 29800434 10. Nguyễn Văn Thạnh - 29801878 11. ...

Xem chi tiết >>

Học bổng CK82 năm 2003-2004

Học bổng CK82 năm 2003-2004 "hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" được trao cho 37 bạn sinh viên sau đây: 1. Tống Minh Duy - 20100450 2. Trần Thế Sinh - 20001925 3. Lê Đức Hạnh - 2100767 4. Nguyễn Thị Hiền - 20108183 5. Lê Duy Hiếu - 20208092EM6 6. Võ Thị Xuân Thuỷ - G0102698 7. Phạm Thanh Hùng - 29900877 8. Nguyễn Thành Nam - 20101629 9. Nguyễn Hùng Vỹ - 20002881 10. Bùi Sơn Tùng - 20103163 11. Lê Thị Tâm - ...

Xem chi tiết >>

Học bổng CK82 năm 2004-2005

Học bổng CK82 năm 2004-2005 "hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" được trao cho 24 bạn sinh viên sau đây: 1. Lê Như Lâm - 20101341 2. Nguyễn Cảnh Quang - 2020203 3. Phan Việt Phi - 20201897 4. Phùng Văn Khoa - 20101253 5. Đặng Thành Công - 20100300 6. Trần Trung Hiếu - 20100842 7. Nguyễn Phước Lợi - 20101455 8. Lê Bảo Phụng - 20101981 9. Huỳnh Anh Vũ - 20103346 10. Nguyễn Lê Thanh Vũ - 20103757 11. Nguyễn Đình Lộc - ...

Xem chi tiết >>

Học bổng CK82 năm 2005-2006

Học bổng CK82 năm 2005-2006 được trao cho 55 bạn sinh viên sau đây: Học bổng "Đồng hành cùng CK82" (4 triệu đồng / học bổng): 1. Nguyễn Văn Đạt G0300585 2. Lý Bá Hải 20200705 3. Phan Việt Phước 20401991 4. Huỳnh Ngọc Thuận 20402524 Học bổng "Hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" (1 triệu đồng / học bổng): 1. Phạm Văn Tại 80302405 2. Ho Thi My Ngoc 60301820 3. Lê Văn Chung 80400262 4. Bá Văn Điều ...

Xem chi tiết >>

Học bổng CK82 năm học 2006 – 2007

Học bổng CK82 năm học 2006 - 2007 được trao như sau: Học bổng "Hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học" (2 triệu đồng / học bổng): 1. Phan Dinh Tuan 20402941 2. Đoàn Đăng Khoa 20401187 3. Huynh Nhat Thong 40402510 4. Hồ Thị Mỹ Ngọc 60301820 5. Nguyễn Thành Nhân 40401746 6. Nguyễn Văn Hưng 20501179 7. Bá Văn Điều 80300614 8. Ngô Ngọc Khiêm 20401174 9. Nguyễn Văn Hiền 20400811 10. Nguyễn Xuân Đạt 20400530 11. ...

Xem chi tiết >>

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập