Góc chuyên môn 1

Website của Hội Cựu SV CK82 khai trương vào dịp họp mặt hàng năm vào trung tuần tháng 11 năm 2005 tại nhà C3 trường ĐHBK TP.HCM.

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập