Đăng ký học bổng

Quỹ học bổng CK82 năm 2006-2007 đã nhận được đăng ký của các bạn sinh viên có tên như sau:
1. Kống Hiện Phu – 20201937
2. Cù Xuân Hà – 70404163
3. Trương Thị Khánh Loan – 2842
4. Phan Hùng Văn – 20403085
5. Le Trung Hung – 20301194
6. Trần Minh Tú – 20403007
7. Hoàng Lê Nhật Khánh – 20401142
8. Vo Dien Men – 20401508
9. Hà Văn Ngà – 20401625
10. Cao Minh Thiện – 20302672
11. Le Quang Tuyen – 20303241
12. Doan Van Huong – 20404282
13. Nguyễn Minh Thế – 20402436
14. Nguyễn văn Toán – 20302873
15. Phan Quốc Vinh – 60403168
16. Huỳnh Thanh Khoa – 40201240
17. Phạm Xuân Hạnh – 20404189
18. Nguyễn Thế Trường Phong 80502044
19. Nguyen Duy Thanh – 40502537
20. Tran Quang Thai – 40502582
21. Tran Quan Vu – 20503574
22. Phan Dinh Tuan – 20402941
23. Nguyen Minh Thuat – 40402540
24. Lê Văn Hảo – 20200737
25. Tran Xuan Nam – 80501766
26. Phan Tien Dung – 20400470
27. Le Thanh Tan – 80502512
28. Ngô Ngọc Khiêm – 20401174
29. Vo Ba Danh – 20500379
30. Trần Quang Minh – 20301689
31. Nguyễn Văn Đạt – G0300585
32. Trần Quốc Thống – 20302728
33. Nguyen Hoang Hai – 20400709
34. Trần Vũ Thanh – 70302495
35. Nguyen Thuy Nha Phuong – 60302152
36. Nguyễn Thanh tâm – 20402222
37. Nguyễn Cao Trí – 20302995
38. Nguyễn Duy Hải – 50200707
39. Hồ Thị Mỹ Ngọc – 60301820
40. Lê Kim Đính – 20200541
41. Bá Văn Điều – 80300614
42. Nguyen Thanh Nhat Tan – 50402250
43. Nguyen Dang Minh – 20301658
44. Trương Quốc Thắng – 90302645
45. Đào Thị Việt Hương – 90301212
46. Huynh Nhat Thong – 40402510
47. Nguyễn Văn Phước – 20202051
48. Võ Thái Toàn – 20402691
49. Nguyễn Tiến Lượng – 20401462
50. Dụng Văn Thân – 20502705
51. Nguyen Van Truong – V0402880
52. Le Phat – V0401835
53. Ngô Văn Định – 20404145
54. Trần Lê Thành – 60402351
55. Nguyễn Văn Hiền – 20400811
56. Nguyễn Văn Hưng – 20501179
57. Ngo Quang Nam – 20401579
58. Nguyễn Thành Nhân – 40401746
59. Nguyễn Thành Trí – 20202825
60. Du Nhut Quang – 20502214
61. Luong Van Hung – 20404274
62. Nguyễn Ngọc Tân – 20402248
63. Nguyen Hoang Long – V0401397
64. Trịnh Bá Lợi – 30304174
65. Dương Minh Tâm – V0402207
66. Trầm Duy Điệp – 20400557
67. Nguyen Hoang Le – 20401320
68. Nguyễn Phước Hoá – 80400893
69. Đoàn Đăng Khoa – 20401187
70. Đặng Việt Hải – V0400695
71. Nguyen Thi Yen – 20403265
72. Đào Văn Hoan – 20400838
73. Ngô Văn Thành – 20402331
74. Nguyen Van Huong – 20601039
75. Đặng Thành Trung – 20503170
76. Ngô Ngọc Khiêm – 20401174
77. Nguyen Tri Luc – 60501605
78. Hàn Văn Long – 2041384
79. Lâm Hiển Thịnh – 20302691
80. Nguyễn Trọng Hiếu – 40600696
81. Nguyễn Bá Thu – 20302736
82. Bùi Ngọc Hùng – G0301139
83. Phạm Văn Hữu Mạc – 20501629
84. Lê Thị Thuỳ Trang – V0302927
85. Mai Diễm Thẩm – 20402432
86. Nguyen Thien Toan – 20402682
87. Huỳnh Công Phúc- 20401897
88. Nguyen Thanh Nam – 20401592
89. Biện Công Thế – 20402433
90. Lê Minh Hiền – 40500899
91. Phạm Thanh Phong -20502048
92. Nguyễn Ngọc Linh – 20501478
93. Ngo Van Nghia – G0401650
94. Lê Thị Mai Hân – 20400768
95. Đặng Văn Rô – 40302308
96. Nguyễn Thanh Phát – 20502023
97. Lưu Thanh Kiệt – 20401260
98. Huỳnh Hồng Luân – 20501562
99. Nguyễn Xuân Đạt – 20400530
100. Nguyễn Văn Ký – V0701215
101. Nguyễn Định Thông – 20602377
102. Bui Van My – 50501714
103. Phạm Tô Đông Thức – 80402599
104. Pham Van Hong Phuc – 20502117
105. Dinh Trung Nghia – 20501809
106. Nguyen Quoc Loi – 20501555
107. Lê Đình Thi – 20402442

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập