Cụ thân sinh Bạn Nguyễn Văn Thảng qua đời

Thân phụ bạn Nguyễn Văn Thảng lớp CK82/3 – vừa đột ngột qua đời vào 9g10 sáng ngày 20 tháng 8 năm 2008. Nhập quan vào lúc 15g cùng ngày và sẽ được đưa đi an táng vào lúc 6g sáng ngày 22 tháng 8 năm 2008 tại Giồng Trôm – Bến Tre. Linh cữu hiện được quàng tại tư gia. Ban Đại Diện Cựu Sinh Viên CK82 vô cùng đau đớn báo tin cho mọi thành viên.
Khoá lớp sẽ tổ chức một buổi viếng vào lúc 18g ngày 21 tháng 8 năm 2008, xin mời các bạn thu xếp thời gian có mặt tại cổng trước trường Đại Học Bách Khoa để tham dự chung từ 18g đến 18g15. Nếu có trục trặc gì các bạn gọi cho Phúc 0903951022 hay Long 0903691030.

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập