Bạn Trần Hùng (CK5) đã mất!

Bạn Trần Hùng – thành viên lớp CK82/5 – vừa qua đời vào sáng ngày 21 tháng 7 năm 2006 sau một thời gian dài lâm bệnh nặng. Linh cữu được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (cạnh cầu Công Lý) đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ban Đại Diện Cựu Sinh Viên CK82 vô cùng đau đớn báo tin cho mọi thành viên.
Khoá lớp sẽ tổ chức một buổi viếng vào lúc 18g ngày 21 tháng 7 năm 2006, xin mời các bạn thu xếp thời gian có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự chung. Nếu có trục trặc gì các bạn gọi cho Phúc 0903951022 hay Long 0903691030.

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập