Bạn Nguyễn Phú Đức (CK82) đã mất!

Bạn Nguyễn Phú Đức – cựu lớp trưởng CK82 – vừa qua đời vào tối ngày 19 tháng 6 năm 2006 sau một thời gian lâm bệnh nặng. Linh cữu được quàn tại số 1272A đường Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình. Ban Đại Diện Cựu Sinh Viên CK82 vô cùng đau đớn báo tin cho mọi thành viên.
Khoá lớp sẽ tổ chức một buổi viếng vào lúc 19g ngày 21 tháng 6 năm 2006, xin mời các bạn thu xếp thời gian có mặt tại ngã ba Hoàng Văn Thụ – Hoàng Việt để cùng đi. Nếu có trục trặc gì các bạn gọi cho Phúc 0903951022 hay Long 0903691030

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập