Ban liên lạc

Trần Thiên Phúc (CK2) – Thành viên phụ trách tổ chức chung.
Nghề nghiệp: giáo viên Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.
Địa chỉ: 205 Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: 08.8651664, 0903951022, 08.8155293.
Email: trthphuc@gmail.comttphuc.rectie@hcmut.edu.vn
Phan Hoàng Long (CK3) – Thành viên phụ trách tài chánh.
Nghề nghiệp: giáo viên Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.
Địa chỉ: 75 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F.17, Q. BT, Tp.HCM.
Điện thoại: 08.994166, 0903691030.
Email: phlong@hcm.vnn.vnphlong@hcmut.edu.vn  
Nguyễn Quốc Hùng (CK1) – Thành viên phụ trách liên lạc CK1.
Nghề nghiệp: GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại AMC.
Địa chỉ: 91bis/6 Nguyễn Khoái – P1-Q4.
Điện thoại: 08.8253397, 0903819860.
Email: quochung_amc@yahoo.com
Nguyễn Duy Nam (CK2) – Thành viên phụ trách liên lạc CK2.
Nghề nghiệp: TP. Cơ điện, Công ty Vina Acecook.
Địa chỉ: 20 Ngô Quyền, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại: 0903785961, 08.8154064.
Email: nam.dn@acecookvn.com
Thái Vũ Lâm (CK3) – Thành viên phụ trách liên lạc CK3.
Nghề nghiệp: GĐ Công ty Cơ khí An Hạ.
Địa chỉ: 38/22 Dương Khuê, F. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp.HCM.
Điện thoại: 0903708964.
Email: anhaco@hcm.vnn.vn
Nguyễn Đình Kim (CK4) – Thành viên phụ trách liên lạc CK4.
Nghề nghiệp: GĐ Công ty giày Á Châu.
Địa chỉ: 575/S6 Nguyễn Tri Phương, F.14, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại: 0903903631.
Email: asiasports@hcm.vnn.vn
Cao Mỹ Hà (CK5) – Thành viên phụ trách liên lạc CK5.
Nghề nghiệp: Công ty Thuỷ tinh sành sứ Hoàng Long Hà.
Địa chỉ: 67 Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp.HCM.
Điện thoại: 0903725816, 8210504.
Email: myha_cao@yahoo.com
Nguyễn Kim Hưng (CK6) – Thành viên phụ trách liên lạc CK6.
Nghề nghiệp: Trưởng PKT Vegeport.J.Co.
Địa chỉ: 32/6 Khu phố 3, P. Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM.
Điện thoại: 08.8731673, 08.721365, 0913927061.
Email: nguyenkimhung@hcm.vnn.vn

 

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập