Bạn Lê Trương (CK82/3) đã mất!

Bạn Lê Trương – thành viên lớp CK82/3 (cựu lớp phó) – vừa qua đời vào 15g00 ngày 06 tháng 08 năm 2012 sau một thời gian dài lâm bệnh nặng. Linh cữu được quàn tại nhà riêng tại Tây Ninh. Lễ động quan bắt đầu lúc 8h ngày 08 tháng 08 năm 2012.

Ban Đại Diện Cựu Sinh Viên CK82 vô cùng đau đớn báo tin cho mọi thành viên.
Các bạn Lâm, Tùng, Thanh, Tuấn Hùng, Phúc, Hoài Phương đã đại diện Khóa CK82 đi viếng Bạn Trương ở Tây Ninh.

Trân trọng báo tin cùng bạn bè gần xa: Phan Hoàng Long – Trần Thiên Phúc

danh sách cựu sinh viên

Xem danh sách cựu sinh viên & Đăng ký gia nhập

Danh sách Đăng ký gia nhập